lauantai 22. kesäkuuta 2019

OPS - liikunta

LIIKUNNAN opetuksessa
  • tehdään yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita.
  • tehdään tehtäviä, joissa opitaan vastuun ottamista säännöistä ja joissa opitaan eri liikuntatilanteisiin, kuten leikeihin ja peleihin, sopivien ratkaisujen tekemistä.
  • ohjataan oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa.

LIIKUNNAN arvioinnissa
  • toteutetaan oppilaan toimintaa ja työskentelyä havainnoimalla. Kohteina ovat oppiminen ja työskentely, esimerkiksi vuorovaikutustaidot sekä edistyminen työskentelyn taidoissa.

"Liikunta tarjoaa mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentoutumiseen, leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen."

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

OPS - liikunta

LIIKUNNAN opetuksessa tehdään  yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan...